“Bio@Inagro” op jouw scherm

“Bio@Inagro” op jouw scherm

Het “blijf in uw kot”-principe van tegenwoordig voelt tegennatuurlijk aan voor biologische boeren. Toch is dit de nieuwe realiteit, waarin we mogelijks nog een tijdje moeten leven. Via korte videofilmpjes “Bio@Inagro” geeft Inagro daarom in de komende maanden op regelmatige basis een korte update van de proefveldwerking en de stand van de gewassen op het proefbedrijf biologische landbouw. 

Na een natte maand maart zijn de voorjaarswerkzaamheden op het proefbedrijf biologische landbouw van Inagro dankzij een droge april goed opgeschoten. In deze eerste video “Bio@Inagro” lopen we door het veld en maken we een eerste stand van zaken op.

De zomergranen kenden een vlotte start. De onkruidbestrijding is goed gelukt en quasi afgewerkt. Ondertussen komen de aardappelen op en ligt ook daar de focus op onkruidbestrijding. Voor de wortelen trokken we de ruggen en ligt nu een vals zaaibed aan. In de prei wordt op twee fronten gewerkt: in de serre vragen de preiplantjes de nodige zorg. Op het voorziene perceel werken we ondertussen de grasklaver voorteelt kapot, zodat er in juni zonder ploegen toch netjes geplant kan worden.  

Bio@Inagro_Startbeeld.png

Meer info

Heb je suggesties of bemerkingen over deze filmpjes? Heb je vragen over de veldwerkzaamheden of de gewassen? Neem dan zeker contact op met Lieven Delanote via lieven.delanote@inagro.be of 051 27 32 50.