Per sector

Per sector

Hier vind je informatie over het omschakelen naar Bio per sector:

Plantaardige biologische sector:

Groenteteelt Pitfruitteelt
Glasgroenteteelt Kleinfruitteelt
Akkerbouw  

 

Dierlijke biologische sector:

Melkveehouderij Legkippen Geitenhouderij
Vleesveehouderij Vleeskippen  
Varkenshouderij Schapenhouderij